header1 sliderTop sliderTop1 sliderTop3 sliderTop4

ubezpieczenia firm:

Ubezpieczenia majątkowe pozwalają zabezpieczyć nasze mienie, nasze własności, czy też prawa majątkowe. W skład ubezpieczeń majątkowych możemy zaliczyć także OC. To właśnie te ubezpieczenia pozwalają nam zabezpieczyć nasz majątek, czy też nasze dobra, przed uszkodzeniem, zniszczeniem, lub utratą. Dzięki ubezpieczeniom majątkowym możemy zabezpieczyć domy, mieszkania, ruchomości, środki płatnicze, biżuterie, rowery, zwierzęta i inne. Ubezpieczenia OC sprawa, że jesteśmy chronieni, kiedy to my wyrządzimy komuś szkodę.

Do ubezpieczeń majątkowych należą:

 • - ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • - ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • - ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
 • - ubezpieczenie mienia od wandalizmu /dewastacji
 • - ubezpieczenie wartości pieniężnych
 • - ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • - ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • - ubezpieczenie od utraty zysku
 • - ubezpieczenie ryzyk budowlano montażowych
 • - kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk "All risks"

Ubezpieczamy w :

compensa ergo hdi interrisk pzu uniqa warta GOTHAER generali ld Alianz MTU