header1 sliderTop sliderTop1 sliderTop3 sliderTop4

Co możesz ubezpieczyć w ramach Ubezpieczenia Sportowego?

 • zdrowie i życie, także osób bliskich,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim,
 • bagaż,
 • sprzęt sportowy.

 

Jakie elementy zawarte są Ubezpieczeniu Sportowym?

 • Rehabilitacja,
 • Sport Assistance
 • Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków,
 • Odpowiedzialność Cywilna.

 

Jakie dodatkowe ubzpieczenie można zawrzeć w ramach Ubezpieczenia Sportowego?

 • sprzętu sportowego,
 • podróży - całoroczne ubezpieczenie, które obejmuje zarówno prywatne jak i służbowe podróże zagraniczne,
 • karentów i kursów,
 • bagażu.

 

Ubezpieczenie sportowe rozszerzyć także można o:

 • dyscypliny ryzykowne,
 • dyscypliny ekstremalne,
 • sport uprawiany zarobkowo lub zawodowo.

Ubezpieczamy w :

compensa ergo hdi interrisk pzu uniqa warta GOTHAER generali ld Alianz MTU